Underhållsteknik Nord AB

Underhållsteknik Nord AB är idag ett modernt företag med en stark framtidstro.

Vi är ca: 20 anställda. Bolaget har haft en god utveckling de tre första åren vilket möjliggjort en snabb tillväxt och en bred produktportfölj.

Vår personal har hög kompetens som uppfyller de krav våra kunder ställer.

Vårt huvudkontor finns i Skellefteå och våra kunder finns över hela Sverige med tyngdpunkt på norra Sverige. Vi ser våra kunder som en viktig del av utvecklingen i vår region.

Vårt mål är att effektivisera och skapa lönsamhet för våra kunder. Detta gör vi genom att leverera produkter och tjänster av högsta kvalité. Vår målsättning är att vara en stabil och trygg arbetsgivare i många år framöver.

Våra styrkor

Innovativa

100%

Flexibla

100%

Kompetens

100%

Viljan att utvecklas

100%

Lojalitet

100%

Ekonomi

100%